Japonská metóda proti lenivosti alebo princíp 


„Od pondelka začnem nový život, budem chodiť do posilňovne, cvičiť jogu, urobím si automasáž, precvičím brušné svaly…“ – Každý z nás si pravidelne stanovuje nejaké ciele, ale nedosiahne ich, odkladá ich na ďalší mesiac, na niekoľko mesiacov, na rok.

Niekedy sa do niečoho s chuťou pustíme, ale po tom, čo začneme chodiť napríklad 3-krát týždenne na niekoľko hodín do posilňovne, s cvičením na dlhý čas prestaneme. Prečo sa to deje? Pretože je to veľká záťaž, pretože nás to začne nudiť a ešte sme si nevytvorili návyk.

Metóda Kaizen alebo princíp 1 minúty

Existuje japonská metóda Kaizen, ktorá je založená na tzv. princípe 1 minúty. Podstatou tejto metódy je, že človek robí určitú vec presne 1 minútu, ale každý deň a v rovnakom čase. Jedna minúta času nie je vôbec veľa, to znamená, že každý ľahko zvládne. Lenivosť vám nebude stáť v ceste. Tie isté činnosti, ktoré sa vám nechcelo robiť pol hodiny a vymýšľali ste si všelijaké výhovorky alebo ospravedlnenia, urobíte s ľahkosťou za minútu.

Skákať cez švihadlo, trénovať brušné svaly, robiť očnú gymnastiku, zaoberať sa jogou, čítať knihu v cudzom jazyku – keď je čas obmedzený na jednu minútu, nebude vám zaťažko splniť danú úlohu, naopak, prinesie vám radosť a uspokojenie. Malými krokmi sa zlepšujete a dosahujete lepšie výsledky.

Advertisements

Dôležité je, že prekonáte nedôveru vo vlastné sily, zbavíte sa pocitu viny a bezmocnosti a pocítite úspech a víťazstvo. Inšpirovaní pocitom úspechu postupne zvyšujete počet jednominútových sedení na päťminútové a tak ďalej. Postupne prejdete na polhodinové sedenia. Robíte pokroky!

Slovo kaizen vzniklo v Japonsku. Samotné slovo vzniklo spojením dvoch slov – kai (zmena) a zen (dobrý). Autorom tejto koncepcie riadenia je Masaaki Imai. Verí, že Kaizen je skutočná filozofia, ktorá môže byť rovnako úspešná v podnikaní ako aj v osobnom živote.

Táto japonská metóda sa ľuďom západnej kultúry môže zdať neúčinná, pretože na Západe prevláda názor, že bez veľkého úsilia nemožno dosiahnuť dobré výsledky. Ale rozsiahle programy, ktoré si vyžadujú veľa úsilia, môžu človeka zlomiť a budú neúčinné. Princíp Kaizen je vhodný pre každého a dá sa aplikovať v mnohých oblastiach života. Napríklad Japonci používajú stratégiu postupného a neustáleho zlepšovania sa v oblasti manažmentu.

Stačí si už len určiť svoje potreby a začať uplatňovať metódu Kaizen v praxi.