„Ak si urobil dobrý skutok, odstúp do bezpečnej vzdialenosti. Nech ťa nezasiahne tlaková vlna vďačnosti“ 8 zlatých pravidiel komunikácie


Celý náš život je о komunikácii, a to je skvelá vec. Priateľská podpora, úcta a láska, ktoré vyžarujú z iných ľudí, nás nielen podporujú v ťažkých situáciách, ale sú aj nevyhnutným atribútom úspechu a šťastia.

Aby sme si však udržali dobré vzťahy so svojím okolím, mali by sme dodržiavať určité pravidlá komunikácie. Priblížime si 8 zlatých pravidiel komunikácie.

1. Nehromaďte v sebe krivdy – za to sa draho platí.

Treba sa naučiť odpúšťať. Nie kvôli tomu druhému , ale predovšetkým kvôli vám. To neznamená, že musíte udržiavať kontakt s osobou, ktorá vám ublížila.

2. Nehnevajte sa na svoje deti, že vám nerozumejú.

Aby vás pochopili, museli by si prejsť rovnakou životnou cestou. Medzi vami a nimi je veľký časový odstup. Tak to bolo a tak to aj bude. Problém otcov a detí je večný.

3. Za dobro nečakajte dobro.

Neočakávajte, že vás ľudia z vášho okolia budú milovať a že si vás budú vážiť. Naučte sa tešiť z toho, že ste dávajúci a konajte dobro na popud vašej duše, nie keď vás k tomu niekto núti.

„Blahoslavený, kto nič neočakáva, lebo nebude nikdy sklamaný“ (А.Pop).

Advertisements

4. Nekritizujte!

„Kritika je zbytočná, pretože človeka núti brániť sa a spravidla sa potom snaží ospravedlniť. Kritika je nebezpečná, pretože ubíja pocit vlastnej hodnoty a vyvoláva nevôľu“ (D. Carnegie).

5. Nehádajte sa.

Aj tak nikomu nič nedokážete. Každý zostane pri svojom názore. Druhý vás aj tak nemôže pochopiť, pretože má iné životné skúsenosti.

„Na svete existuje len jeden spôsob, ako zvíťaziť v hádke, a to je vyhnúť sa jej“ (D. Carnegie).

6. Neobťažujte iných svojou minulosťou, ak vás o to nežiadajú.

Akékoľvek vnucované konanie, dokonca aj láska, je agresia.

7. Keď hodnotíte správanie druhého človeka, snažte sa zohľadniť situáciu a okolnosti.

Náš pozitívny obraz seba samého má veľa spoločného s tým, že si dokážeme odpustiť nevhodné správanie s odvolaním sa na nepriaznivú situáciu a okolnosti, ale druhému človeku neodpustíme, ak si o ňom vytvoríme ucelený obraz na základe konkrétnej situácie a okolností.

Advertisements

8. Nežiadajte ani neočakávajte, že ostatní budú takí ako vy.

Existujú rôzne „druhy“ ľudí, ktorí sa odlišujú rôznymi úrovňami vedomia a sebauvedomenia. Tieto druhové rozdiely medzi ľuďmi sú rovnaké ako rozdiely medzi rôznymi živočíšnymi druhmi (mravec, slon, opica atď.). Ale aj medzi ľuďmi toho istého druhu existujú individuálne rozdiely. Preto by nás nemali prekvapovať rozdiely v zmýšľaní, konaní, motívoch a hodnotách. Snažte sa akceptovať ľudí takými, akí sú.