7 vecí, ktoré dedia deti výlučne po otcoch


Genetika je jedna z najzáhadnejších a najzaujímavejších vied. Dieťa samozrejme dedí gény po oboch rodičoch, ale ak má otec dominantné črty, tak s veľkou pravdepodobnosťou prejdú aj na vaše deti. Zistilo sa, že genetika ovplyvňuje nielen farbu očí a stavbu tela, ale od nej závisí aj chuť riskovať a dokonca aj poloha, v akej spíte.

Genetické zvláštnosti, ktoré dedia deti po otcoch, sú tieto:

1. Choroby srdca – na základe výskumu vedcov z Leicesterskej univerzity muži, ktorí sú nositeľmi určitého druhu chromozómu, takmer o 50% častejšie trpia ochoreniami koronárnej artérie. Za určitých okolností dedia túto zvláštnosť synovia.

2. Psychické poruchy – spomedzi psychických porúch, ktoré dedia deti po mužoch, sú to schizofrénia a ADHD. Riziko rastie s vekom otca, lebo s vekom sa DNA mužov mení. Pokiaľ ide o ženy, tie sa rodia s určitým množstvom vajcových buniek a ich DNA sa v priebehu života nemení.

Advertisements

3. Krivé zuby – mužské gény, ktoré zodpovedajú za zuby a tvar čeľuste, sú silnejšie ako ženské. Od otca môže dieťa získať nielen krivé zuby, ale aj slabú sklovinu.

4. Problémy s neplodnosťou – vedci tvrdia, že nedostatočná kvalita spermií môže byť geneticky podmienená. Ak sa dieťa narodilo po umelom oplodnení, tak zrejme bude tiež trpieť neplodnosťou.

5. Pohlavie dieťaťa – mužské gény určujú pohlavie budúceho dieťaťa. Prognóza sa môže urobiť po preskúmaní genealogického stromu otca. V prípade, že spermia nesie x-chromozóm, tak po spojení s x-chromozómom matky sa narodí dievča. Ak spermia nesie y-chromozóm, narodí sa chlapec.

6. Farba očí dieťaťa – pretože mužské gény sú dominantné, črty tváre a farba očí sa budú zhodovať s otcovými.

7. Výška dieťaťa v mnohom závisí od otcových génov. Vysokým otcom sa rodia vysoké deti.