Úžasný text, ktorý sa našiel v starom kostole


Ak ste smutní, skleslí alebo osamelí, prečítajte si tento text. Napísal ho básnik Max Ehrmann v 20. rokoch 20. storočia. Je to poéma Desiderata. Toto dielo je také múdre a úprimné, že sa zapísalo do histórie a dokonca mu bol venovaný aj celý článok na Wikipédii!

Max Ehrmann si raz do svojho denníka zapísal: „Ak sa mi podarí, rád by som po sebe zanechal nejaký dar – malú esej s ušľachtilým duchom.“ Približne v tom istom čase napísal svoje Slovo na rozlúčku.

Prečítajte si tieto riadky, v ktorých je ukrytých veľa významov!

„Choďte ticho uprostred rozruchu a zhonu a uvedomte si, aký pokoj môže byť v tichu. Ak je to možné bez straty tváre, vychádzajte dobre so všetkými ľuďmi. Hovorte svoju pravdu potichu a jasne a počúvajte ostatných, aj keď sú obmedzení a nevedomí, aj oni majú čo povedať.

Vyhýbajte sa hlučným a hádavým ľuďom, ktorí otravujú ducha. Ak sa porovnávate s ostatnými, môžete sa stať namyslenými alebo zatrpknutými, pretože vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú väčší alebo menší ako vy.

Radujte sa zo svojich plánov, tak ako sa tešíte z toho, čo ste už dosiahli. Udržujte si záujem o svoju vlastnú životnú cestu, aj keď je skromná, je to skutočné bohatstvo v premenlivosti osudu. Buďte opatrní vo svojich záležitostiach, lebo svet je plný neprávosti. Nebuďte však slepí voči cnostiam; aj iní ľudia sa usilujú o veľké ideály a všade je život plný hrdinstva.

Advertisements

Buďte sami sebou. Hlavne nepredstierajte priateľstvo. Nebuďte cynickí, pokiaľ ide o lásku, pretože tvárou v tvár všetkej vyprahnutosti a rozčarovaniu je svieža ako tráva.

Prijmite s pokojným srdcom, čo vám roky radia a keď príde čas s vďakou sa rozlúčte s mladosťou. Rozvíjajte silu svojho ducha, ktorá vás ochráni v náhlej nepriazni osudu. Ale netrápte sa predstavami. Mnohé obavy sa rodia z únavy a osamelosti.

Podriaďujte sa zdravej disciplíne, ale buďte k sebe láskaví. Ste dieťaťom vesmíru, nie menej ako stromy a hviezdy, máte právo tu byť. Či už je vám to jasné alebo nie, vesmír sa nepochybne vyvíja tak, ako má. Žite teda v pokoji s Bohom, akokoľvek si to predstavujete.

Nech robíte čokoľvek a snívate o čomkoľvek, zachovajte si v zmätku života pokoj v duši. Svet je predsa len krásny, aj napriek všetkým neprávostiam, námahe a zničeným snom. Buďte k nemu pozorní.“

Max Ehrmann Desiderata, 1827

Báseň v próze Maxa Ehrmanna Desiderata (Desideratum Poem) bola viackrát preložená do rôznych jazykov. Avšak všetci prekladatelia sa dopustili nejakých nepríjemných chýb. Príčinou nebolo nedostatočné prekladateľské majstrovstvo či kvalifikácia. Jednoducho samotná podstata tohto diela je taká, že každý, kto ho číta, sa riadi viac emóciami a pocitmi ako presným znením východiskového textu… V tomto prípade sa chyby objavujú samé od seba – pretože všetci máme svoje vlastné emócie…