„Tri sitá“ – o čom treba hovoriť a o čom je lepšie mlčať


Jeden muž prišiel k Sokratesovi a opýtal sa:

,,Vieš, čo mi o tebe povedal tvoj priateľ?“

„Počkaj,“ zastavil ho Sokrates. ,,Najskôr preosej, cez tri sitá, to čo chceš povedať!“

,,Tri sitá?“

,,Skôr ako niečo povieš, musíš ho trikrát preosiať. Po prvé, cez sito Pravdy. Si si istí, že všetko, čo hovoríš, je skutočne pravda?”

,,Nie. Len som to počul …”

,,Veľmi dobre.“ Takže nevieš, či je to pravda alebo nie. Potom preosievame cez druhé Sito – Sito dobra. Chceš o mojom kamarátovi povedať niečo dobré?

,,Nie! Naopak!”

„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš o ňom povedať niečo zlé, ale nie si si istý, či je to pravda.“ Vyskúšaj tretie sito – sito Osohu. Je skutočne osožné, aby som počul, čo chceš povedať?

,,Nie, nie je to potrebné.“

„Takže,“ uzavrel Sokrates, „v tom, čo mi chceš povedať, neexistuje NIČ pravdivé, dobré ani osožné.“ Prečo potom chceš o tom hovoriť? Oplatí sa tárať a ubližovať ľuďom?