Opačný prúd: nebezpečenstvo relaxu pri mori, o ktorom mnohí nevedia


Podľa štatistík asi 80-90% všetkých utopení na brehoch morí a oceánov bolo spôsobené spätným prúdom. Mnoho dovolenkárov stále nevie, čo to je a prečo predstavuje smrteľné nebezpečenstvo.

Poďme na to, vysvetlíme si to.

Čo je to spätný (opačný) prúd?

Spätný alebo opačný prúd je jedným z typov morských pobrežných prúdov. Líši sa od ostatných tým, že je nasmerovaný v pravom uhle od pobrežia k moru. Takýto prúd sa často vyskytuje na pobreží morí a oceánov. Keď vlny prílivu neustále narážajú na breh, voda sa nemá čas tak rýchlo vrátiť späť do mora. Tento proces je však nevyhnutný a práve pri ňom vznikajú „koridory“ so silným spätným prúdom pozdĺž pobrežia, tam kde sa voda rýchlo vracia do mora.

Šírka koridoru sa môže líšiť (od 3-4 do 50 metrov), ako aj rýchlosť vo vnútri prúdu (od 5 km / h do nebezpečných 15-20 km / h). Ak sa ocitnete v tomto prúde, vedzte, že vymaniť sa odtiaľ je dosť namáhavé aj pre trénovaných plavcov.

Advertisements

Najväčšie nebezpečenstvo je to, že prúd môže vzniknúť hneď pri pobreží. V malej hĺbke (napríklad vo vode po pás) dovolenkári nemyslia na žiadnu hrozbu utopenia, ale zrazu cítia silný prúd, ktorý ich doslova vtiahne do mora. Vypukne panika a ľudia sa snažia plávať proti prúdu späť na pobrežie, ale je to absolútne nemožné. Pachtenie sa proti silnému prúdu je absolútne zbytočné, človek rýchlo stráca silu a začína skutočný boj o život.

Základné príznaky spätného prúdu:

1. Viditeľný kanál bublajúcej vody na pozadí vĺn. Okolo neho je prúd nasmerovaný priečne k pobrežiu.

2. Voda v pobrežnej zóne sa líši farbou od zvyšku morskej hladiny.

3. Na hladine sa objaví časť peny (morská vegetácia, bubliny atď.), ktorá sa stabilne pohybuje v priamej línii od pobrežia až po otvorené more.

4. Vzniká veľa prílivových vĺn a niekde uprostred je viditeľná medzera aj niekoľkých metrov.

Advertisements

Ako sa zachrániť?

1. Hlavným pravidlom je nepanikáriť a nesnažiť sa okamžite plávať proti prúdu späť na pobrežie.

2. Pokúste sa požiadať o pomoc záchranárov alebo iných dovolenkárov.

3. Ak prúd nie je príliš silný, môžete skúsiť plávať rovnobežne s pobrežím a opustiť tak nebezpečnú zónu.

4. Ak je prúd silný, musíte s ním plávať vpred a odtiaľ postupne plávať do strany, opäť rovnobežne s pobrežím. Prúd stráca svoju silu tým, že sa vzdiali od pobrežia, a preto bude ľahšie plávať von. Čiara dokončenia sa obvykle nachádza nie viac ako 100 m od pobrežia.

5. Ak je prúd široký (aj viac ako 10 – 20 metrov) a nepodarilo sa vám z neho vyplávať, šetrite si silu a počkajte, kým prúd neprejde. Zvyčajne to netrvá dlhšie ako niekoľko minút. Potom z neho postupne plávajte na stranu a vráťte sa na pobrežie.