Ako držať peniaze v peňaženke, aby ich sa tam stávalo stále viac?


Sú také veci, ktoré fungujú. Nie je jasné ako, ale fungujú… Práve o nich chcem vám povedať. To sa týka len hotovosti, pretože peniaze na karte majú svoj obrat.

Pravidlo prvé. Dostali ste peniaze — neste všetky domov. Nemíňajte ich cestou. Ak sa chystáte nakupovať, vezmite si z domu potrebnú sumu alebo použite kartu. Nové peniaze musia prenocovať doma s inými peniazmi tam, kde ich obyčajne držíte.

Pravidlo druhé. Peniaze v peňaženke musia ležať lícnou stranou k vám v zostupnom poradí peňažnej hodnoty, tak, aby pri otváraní peňaženky veľké boli bližšie k telu lícnou stranou k vám. A nedávajte bankovky hore nohami. Pre vás nie je príjemné, ak budete hlavou dole. Aj pre nich to nie je príjemné.

Pred pár rokmi, kedy som sa dozvedela toto pravidlo, okamžite som nariadila všetky bankovky k sebe lícnou stranou. Podľa svojho rozumenia 🙂 a… peniaze vôbec zmizli! Dávno dokončené projekty z nejakého dôvodu neboli zaplatené a všetci dlžníci sa skryli. Urobila som zmenu a čo je prekvapujúce, zrazu všetci okamžite našli peniaze vrátiť mi dlh!

Advertisements

Každý človek má svoj vlastný šťastný dolár alebo euro.

Posledné dve číslice v čísle bankovky majú zodpovedať posledným dvom čísliciam vášho roku narodenia. Tri – je ešte lepšie. A ideálne – je všetky štyri. Ale nájsť ju je ťažké. Taká bankovka – je váš neoceniteľný osobný peňažný talizman. Ju nemíňajú a nikomu nedávajú do rúk. Ale je podmienka. Ona má prísť k vám sama. Vymieňať si s priateľmi a hľadať špeciálne (ak ste pokladník) – nesmie sa!

Ku mne – prišla už na druhý deň, pričom ihneď s tromi číslicami. A k mojej priateľke prišla takmer o rok a to len s dvomi číslicami.

A na záver. Peniaze nie je možné držať v baleniach s nepárnym počtom bankoviek. Ony sa pohádajú a rozídu sa. Každá má mať pár. 50 tiež nie je možné: „Päť desiatok – nedostatok“. O tomto vedeli naši dedovia.