13 osvedčených psychologických trikov, ktoré sa oplatí poznať


1. Keď sa smeje skupinka ľudí, každý sa inštinktívne pozerá na človeka, ktorý je mu najsympatickejší (alebo ktorého by chcel považovať za blízkeho).

2. Keď musíme urobiť niečo mimoriadne zodpovedné alebo náročné, skrátka niečo, z čoho väčšinou bývame nervózni, odporúča sa žuť žuvačku alebo aj niečo jesť. Na podvedomej úrovni sa to asociuje s pocitom bezpečia, pretože zvyčajne jeme len vtedy, keď nám nič nehrozí.

3. Ak sa na nás niekto hnevá a my si dokážeme zachovať chladnú hlavu, hnev sa tým zrejme ešte vystupňuje. Neskôr sa však tento človek bude za svoje správanie hanbiť.

4. Ak niekto odpovedá na položenú otázku len čiastočne alebo príliš vyhýbavo, nepýtajte sa ho znova. Radšej sa mu len mlčky pozrite do očí. S najväčšou pravdepodobnosťou si uvedomí, že nie ste spokojní s jeho odpoveďou a povie toho viac.

5. Ukazuje sa, že výraz tváre nemusí byť len prejavom emócií, ale môže byť aj ich príčinou. Spätná väzba funguje prakticky neomylne. Takže tí, čo sa chcú cítiť šťastne, by sa mali usmievať čo najčastejšie a čo najširšie.

6. Radšej nepoužívajte v reči alebo v listoch výrazy ako „myslím si“ alebo “ domnievam sa“. Cítiť z nich náznak neistoty.

7. Pred dôležitým rozhovorom je dobré predstaviť si, že nás spája dlhoročné priateľstvo s tým, kto vedie rozhovor. Skoro vždy záleží len na nás, ako zvládneme danú situáciu. Náš pokojný a uvoľnený postoj sa môže preniesť na toho druhého.

8. Ak sa dokážeme úprimne potešiť stretnutiu s nejaký človekom, tak pri našom ďalšom stretnutí bude aj on rád, že nás vidí. (V podstate psy na nás stále skúšajú tento trik).

9. Ľudia majú tendenciu pristúpiť na menšie láskavosti po tom, ako nám odopreli väčšie.

10 Môžete získať veľa užitočných informácií, ak si budete všímať polohu nôh vášho spoločníka. Ak napríklad špičky jeho topánok sú nasmerované od vás, zvyčajne to znamená, že chce čo najrýchlejšie ukončiť rozhovor.

11. Mnohí z nás už boli na porade, kde sme odôvodnene očakávali od niekoho ostrú a nepríjemnú kritiku. V takom prípade je najlepšie sadnúť si vedľa daného človeka. Prax ukázala, že vtedy ho prejde jeho razancia a odhodlanie útočiť, alebo bude aspoň oveľa miernejší.

12. Väčšina ľudí nedokáže rozlíšiť brilantnosť od obyčajného sebavedomia. Ak sa naučíme ukazovať sebavedomie celým svojím zjavom, ľudia sa k nám začnú ťahať.

13. Dobrá rada pre ľudí, ktorí pracujú v sektore služieb: postavte si za seba zrkadlo. Ľudia sa budú správať slušnejšie, pretože nikomu sa nepáči vlastná nahnevaná tvár.